home

contact  login
zoeken
  • Home

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vanaf 1 juli 2016 btw-plichtig. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met het btw-tarief van 21 procent. De zoneraad keurde hiervoor een ...

Vanuit Herk-de-Stad kan je vlot met de lijnbus naar Pukkelpop in Kiewit reizen. Via de routeplanner (www.delijn.be ) van De Lijn kan je snel achterhalen welke buslijnen en welke opstapplaatsen je best kan gebruiken. Op vertoon van een geldig ...

Nog tot 3 september kan je je taxussnoeisel gratis afleveren in je recyclagepark. Uit het snoeisel wordt vervolgens de baccatine gehaald, een grondstof die gebruikt wordt voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Herk-de-Stad en Limburg.net ...

maandag 15 augustus, inschrijven van 8 tot 10.30 uur in sporthal Schulen

De dienst Sport en Mountainbikeclub ‘Palmzondag’ organiseren op maandag 15 augustus voor de zestiende keer een Toerrit doorheen de Herker- en Demervallei.

De regio ...

Conform art. 2.2.14.  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Blijkbaan, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig ...

Elke winter krijgt één op de tien mensen griep. Dat lijkt misschien niet veel, maar bij risicopersonen, zoals 65+’ers, zwangere vrouwen, diabetespatiënten en chronisch zieken, kan griep ernstige gevolgen hebben. Meer nog, elk jaar sterven er ...

mozaik