home

contact  login
zoeken
  • Home

Welkom op de officiŽle website van de gemeente Herk-de-Stad

20 JUN

De speeltuin in het Olmenhof wordt officieel geopend op donderdag 30 juni. Je bent welkom vanaf 18.30 uur. Na de officiële opening heffen we samen met alle aanwezigen het glas. Alle aanwezigen worden getrakteerd op een gratis ijsje.

 
20 JUN

Nog tot 3 september kan je je taxussnoeisel gratis afleveren in je recyclagepark. Uit het snoeisel wordt vervolgens de baccatine gehaald, een grondstof die gebruikt wordt voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Herk-de-Stad en Limburg.net ...

 
10 JUN

Het gemeentebestuur wil de regenval en de overstroming in Herk-de-Stad laten erkennen als ramp. Hiervoor moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend bij het Vlaamse Rampenfonds. Om de aanvraag te staven, verzamelt het gemeentebestuur zoveel ...

 
10 JUN

Charlie Martens maakt in zijn Studio Mattes in Berbroek op ambachtelijke wijze serviezen voor  restaurants in heel Europa. Daarom werd Martens uit meer dan 200 kandidaten geselecteerd als een  van de tien laureaten van Ambacht in de Kijker 2016. De ...

 
19 MAY

Conform art. 2.2.14.  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Projectzone Daelersveld, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke ...

 

test

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vanaf 1 juli 2016 btw-plichtig. Dat betekent dat de tarieven voor niet-dringende tussenkomsten van brandweer en ziekenwagen verhoogd worden met het btw-tarief van 21 procent. De zoneraad keurde hiervoor een ...

mozaik