home

contact  login
zoeken
  • Home

Welkom op de officiŽle website van de gemeente Herk-de-Stad

Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert de gemeente Herk-de-Stad  i.s.m Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”.

Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door de handelaar ...

Zoals elk jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Financiën, Controle Personenbelastingen, zitdagen in Herk-de-Stad om te helpen bij het invullen van de belastingbrieven. De zitdagen vinden plaats op dinsdag 19 mei en donderdag 11 juni, telkens ...

In juli en augustus kan je van jouw straat een speelstraat maken. Dat betekent dat je straat op vaste uren en dagen autoluw wordt gemaakt voor spel en ontspanning voor kinderen. Daarnaast bieden speelstraten de buurtbewoners de kans elkaar te ...

Het park Olmenhof is, samen met het bosgedeelte “Harlaz”, gelegen in het geklasseerd landschap ‘Oude Boomkwekerij de Pierpont. Ter bescherming van de belangrijke natuur- en plantenwaarde werd een beheersplan opgesteld. Naast deze functie heeft ...

 Wijziging van de Atlas van de Buurtwegen en voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan – verlegging rooilijn – Opname in het openbaar domein van de wegoverschotten 3e Afd. Sectie B nrs. 454/2 455/2 en 456/2, gelegen ter plaatse ...

mozaik